Qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama (NDT)

CTG aşağıda sadalanan müxtəlif növ dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı testlərin keçirilməsini təmin edir:

Qeyri-dağıdıcı üsulla test:

 • Qaynaq tikişlərinin vizual yoxlanması (VT)
 • Maqnit tozu ilə müayinə (MPI)
 • Penetrant boya ilə yoxlama (DPT)
 • Ultrasəs üsulu ilə yoxlama (UT)
 • Elektromaqnit üsulu ilə yoxlama (EMT) / İnduksiya üsulu ilə yoxlama (ECT)
 • Termoqrafiya / İnfraqırmızı üsul ilə yoxlama (TT)
 • Akustik impuls reflektometriya (APR)
 • Vibrasiya analizi (VA)
 • Materialın kimyəvi tərkibinin təsdiqlənməsi (PMI)

Dağıdıcı üsulla test:

 • Gərilmə testi
 • Əymə testi
 • İkiqat və tək kəsmə üsulu ilə test
 • Yastılatma testi
 • Sərtlik testi (Brinnel & Rockwell tests)
 • Şarpi və İzod üsulları ilə test
 • Qırılma testi

Dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı üsullarla test xidmətlərimiz BS, ISO, ASTM, ASME, API, ГОСТ və.s beynəlxalq standardlara uyğun həyata keçirilir.


Qalereya