İstehsalat

Sertifikatlaşdırma və Konsultasiya

Qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama

Haqqımızda


KORPORATİV MƏSULİYYƏT
 • CTG şirkəti bütün biznes əməliyyatlarında sosial cəhətdən məsul təşkilat olmaq ideyasına sadiqdir.
 • Bütövlük, şəffaflıq və hesabatlılıq CTG şirkətinin Korporativ Məsuliyyət standartlarının mərkəzində yer alır.
 • CTG şirkəti müvəffəqiyyətin nüfuzun saxlanmasından yüksək dərəcədə asılı olduğunu anlayır, ona görə də bütün məsələlərdə şirkət miqyasında uyğunluq yüksək nəzarət altındadır və mütəmadi olaraq genişləndirilir....
UYĞUNLUQ VƏ BÜTÖVLÜK

Code Teknik Group MMC istər daxili istərsə də xarici bazarda dövlət qurumları və özəl şirkətlər üçün peşəkar xidmətlər göstərməyi, eləcə də ekspert rəyi verməyi hədəf götürmüş təşkilatdır. CTG MMC işçilərin və avadanlıqların sertifikatlaşdırılmış olmasına xüsusi önəm verilən bir çox sənaye sahələrində Beynəlxalq Akkreditasiyaların tələblərinə uyğun Təlim/Tədris və Mühəndis Xidmətləri təklif edir.

Biz müntəzəm olaraq öz fəaliyyətimizi ölçməklə, həmçinin beynəlxalq standarların və akkreditasiya orqanlarının tələbləri ilə müqayisələr aparmaqla işimizdə yüksək keyfiyyəti saxlamağa çalışırıq. Bizim sertifikatlı işçilərimiz qabaqcıl təlim proqramlarımız vasitəsilə yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə nail olmuşlar. Biz yüksək etik normalara riayət edir və müştərilərimizlə açıq ünsiyyətə üstünlük veririk.

DÜRÜSTLÜK

Biz biznes fəaliyyətimizi peşəkar səviyyədə aparacağıq və bu, bizim özümüzdə və biznesimizdə özünü bariz şəkildə göstərəcək. Biz müştərini onun özünəməxsus vəziyyətinə əsaslanaraq etibarlı, real və düzgün həlletmələrlə təmin edəcəyik. Bizim komanda əxlaqlı və mənəviyyatlı texniki heyyət,konsultant və təlimatçılardan ibarətdir.

ÜSTÜNLÜK

Biz qarşımıza, göstərdiyimiz xidmətin bütün aspektlərində üstünlüyə nail olmaq öhdəliyini qoymuşuq. Biz müştərilərimizi düşünürük, bizimlə biznes əlaqələri qurmaq asandır, biz müştərilərimizin tələblərini dinləyir və bu tələblərə cavab veririk.

Biz hətta layihə bitəndən sonra belə müştərilərimizlə davamlı əlaqənin faydalı olduğuna inanırıq, çünki biz əsas diqqətimizi təkcə layihənin deyil, eləcə də bütün biznesin məhsuldarlığına yönəldirik. Biz, icraat və hesabat vermədə dayanıqlı üstünlüyə nail olmaq öhdəliyini qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Peşəkar, texniki, inzibati və yardımçı işçi heyyətinin davamlı inkişafına nail olmaq üçün rəhbərlik müvafiq şəkildə standartları artırmaq üzərində çalışacaq.

Xidmətlərimiz


İstehsalat

 • - METAL KONSTRUKSİYA
 • - MEXANİKİ EMAL
 • - BOYA VƏ ÖRTÜK İŞLƏRİ
 • - DİGƏR XİDMƏTLƏR

Sertifikatlaşdırma və Konsultasiya

 • + ASME
  • - ASME SECTION VIII-DIV.1
  • - ASME SECTION VIII-DIV.2
  • - ASME SECTION V
  • - ASME SECTION IX
  • - ASME B.31.1
  • - ASME SECTION I
 • - EN 287
 • - EN 473 / ISO 9712
 • - ASNT TC-1 A
 • - ISO 3834
 • - EN 1090
 • - EN 15614
 • - EN İSO 9001
 • - EN İSO 14001
 • - EN İSO 45001

Qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama (NDT)

 • RT-RADIOQRAFİK MÜAYİNƏ
 • MT-MAQNİT HİSSƏCİKLİ MÜAYİNƏ
 • PT-MAYE NÜFUZETMƏ MÜAYİNƏ
 • UT-ULTRASƏS MÜAYİNƏ
 • VT-GÖZLƏ MÜAYİNƏ